Prawa autorskie

Copyright © 1994-2024 PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie teksty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy PRYZMAT (www.pryzmat.com.plstudio.pryzmat.com.pl, www.d-print.pl) są własnością spółki PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j.

Żadne informacje i pliki ze stron serwisów PRYZMAT nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody spółki PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j. udzielonej na piśmie.

Wszelkie nazwy firm, logotypy, znaki towarowe, projekty i wizerunki reklam publikowane w serwisach PRYZMAT zostały użyte tylko w celach informacyjnych i są własnością używających je firm.