Polityka Prywatności

Dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe powierzone D-PRINT.PL przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j., z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c Warszawa, ul.  KRS: 0000098652, NIP: 848-10-00-123, REGON: 016090427, zwana dalej PRYZMAT.

PRYZMAT niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie „RODO”).

PRYZMAT nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez PRYZMAT wyłącznie w poniższych celach:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu,
  • realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
  • przesyłania informacji dotyczących funkcjonowania D-PRINT.PL,
  • przesyłania Indywidualnych Kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie),
  • wysyłki Biuletynu (za uprzednią zgodą na jego otrzymywanie),
  • wysyłki Ofert Specjalnych D-PRINT.PL (za uprzednią zgodą na ich otrzymywanie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PRYZMAT jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado2 {at} pryzmat.com.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywanie na zabezpieczonych serwerach i są chronione zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Płatności.

Płatności w D-PRINT.PL są obsługiwane są przez serwis PayU.pl należący do PayU S.A. W tym przypadku za dane osobowe powierzone w formularzach związanych z transakcjami jest odpowiedzialna firma PayU S.A. Formularze serwisu PayU.pl znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane zgodnie z wymaganymi technologiami bezpieczeństwa.

Niezapowiedziane Wiadomości.

D-PRINT.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości swoim Klientom.
Rozumiemy to jako przesyłanie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, w szczególności zmian Regulaminu oraz godzin otwarcia Punktu Odbioru prac.

Cookies (Ciasteczka).

D-PRINT.PL wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

Ciasteczka D-PRINT.PL nie zawierają żadnych danych osobowych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

Wiecej szczegółów na temat Cookies jest dostępne w Polityce Cookies.

Statystyki.

Do analizy statystyk D-PRINT.PL używa narzędzi udostępnionych przez Google.

Partnerzy.

D-PRINT.PL nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronach D-PRINT.PL, jak i tych, które umieszczają linki do D-PRINT.PL.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia "RODO" i kodeksu cywilnego.

 

Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.