Korzystanie z serwisu

Definicje.

D-PRINT.PL - serwis www oraz sklep internetowy dostępne pod adresem:
www.d-print.pl, których właścicielem jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j., zwane dalej D-PRINT.PL.

Użytkownik - dowolna osoba fizyczna lub prawna korzystająca z treści i/lub usług D-PRINT.PL.

Klient - dowolny Użytkownik, który dokonał rejestracji i założył unikalne Konto Klienta w D-PRINT.PL.


ZASADY OGÓLNE.

Dostęp (poprzez sieć Internet) do D-PRINT.PL jest bezpłatny.

Klienci D-PRINT.PL mogą mieć dostęp do zasobów www i ofert specjalnych niedostępnych dla Użytkowników.

Korzystanie z usług D-PRINT.PL równoznaczne jest z akceptacją niniejszych Zasad Ogólnych, Polityki Cookies, Regulaminu i Polityki Prywatności

Wszelkie prawa do D-PRINT.PL, w tym do zamieszczonych informacji, układu stron, tekstów, skryptów, baz danych, elementów graficznych i innych plików, są zastrzeżone na rzecz spółki PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j. i nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody spółki PRYZMAT, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 

Szczegółowe zasady dotyczace realizacji usług i/lub sprzedaży produktów w D-PRINT.PL określa Regulamin.

D-PRINT.PL w pełni uznaje  i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.
Nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie użyczamy osobom trzecim danych personalnych i/lub adresowych Użytkowników i Klientów.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi Zasadami Ogólnymi i/lub Regulaminem i/lub Polityką Prywatności i/lub Polityką Cookies, prosimy nie korzystać z D-PRINT.PL oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez D-PRINT.PL.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o Kontakt